SALE FITNESS:  WSZYSTKIE SALE    DUŻA SALA – A    ANTRESOLA SALA B     INDOOR CYCLING    FIHT CLUB     SALA W-F      KORTY SQUASH
mała sala - antresola