AKCJA METAMORFOZY – „Uwaga ! Zmieniam się”

Nowy Rok to czas wielkich postanowień i wyzwań. Obiecujemy sobie, że będziemy dbać o zdrowie, uprawiać sport, zmienimy dietę …. i słusznie – to doskonały moment na gruntowne porządki w naszym stylu życia i sposobie odżywiania.

Centrum Sportowo-Rekreacyjne Scout pomoże Wam osiągnąć wyznaczone cele dlatego przygotowaliśmy specjalną akcję, która ma za zadanie zmotywowanie do aktywnego stylu życia oraz przemiany złych nawyków żywieniowych. Metamorfozy mają przemienić Cię zarówno fizycznie jak i psychicznie. GWARANTUJEMY , że jeśli będziesz słuchał/ła Naszych wskazówek NARODZISZ SIĘ NA NOWO !!!!

Przygotowaliśmy dla Was program: Akcja Metamorfozy – Uwaga! Zmieniam się” a najlepsze efekty NAGRODZIMY!

Regulamin:

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 

 1. Program „Metamorfozy” składa się z trzech etapów.

– I etap zwany „Castingiem” mającym na celu wyłonienie dwóch osób, które staną się Ambasadorami Metamorfoz i staną się motywatorami dla reszty osób, które podejmą wyzwania i wezmą udział w Metamorfozach.

– II etapie  – Osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału w Programie Metamorfozy oraz wykupiły pakiet METAMORFOZY, będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach fitness/ siłowni ( wymagane jest aby uczęszczać na siłownię / zajęcia fitness min. trzy razy w tygodniu). Podczas II etapu każda zgłoszona osoba, dokona pierwszych pomiarów pod okiem naszego trenera ( waga / talia/ ramię / biodra / udo) oraz analizę składu ciała przeprowadzoną przez Centrum Edukacji Żywieniowej Metabolia.

– III etap  – Zakończenie metamorfoz , końcowe pomiary sylwetki oraz głosowanie internetowe za pośrednictwem portalu facebooku i strony www.scout-fitness.pl  na najlepszą METAMORFOZĘ z pośród wybranych przez trenerów CSR Scout dziesięciu osób, które zrobiły najlepszy postęp. W drodze głosowania internetowego nagrodzimy dwie najlepsze METAMORFOZY oraz trenerzy CSR Scout wybiorą trzecią osobę, która zasłużyła na zwycięstwo.

 

 1. Wymogiem uczestnictwa w Castingu jest przekazanie Organizatorowi zdjęcia sylwetki Uczestnika wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz napisanie krótkiej informacji dlaczego mamy wybrać Właśnie Ciebie do programu metamorfozy? Zgłoszenie należy przesłać do Organizatora na adres mailowy: info@scout.pl lub osobiście w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Scout przy ul.Drogowców 12 w terminie do 31 stycznia 2016 r. do godziny 15.00. Z pośród wszystkich spełniających wszystkie wymagania zgłoszeń trenerzy CSR SCOUT wybiorą dwie osoby, które staną się AMBASADORAMI METAMORFOZ !
 2. Uczestnikami Castingu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie.
 3. Wszystkie osoby, które biorą udział w konkursie zobowiązane są do korzystania z usług CSR Scout trzy razy w tygodniu przez okres trwania metamorfoz.

 

 • 2

CZAS TRWANIA PROGMRAMU:

 1. Casting rozpoczyna się w dniu 12 grudnia 2015 roku trwa do dnia 31 stycznia 2016 roku.
 2. PROGRAM METAMORFOZY będzie trwał przez 3 miesiące od 1.02.16 do 31.04.16r
 3. Głosowanie internetowe w ramach III etapu odbędzie się w dniach 1 – 4.05.16r
 4. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW PROGRAMU oraz wręczenie nagród odbędzie się 6.05.16r w CSR Scout

 

 • 3.

PRZEBIEG PROGRAMU:

I ETAP : WYBRANIE AMBASADORÓW METAMORFOZ

 

 1. Spośród osób, które zgłoszą swój udział w Castingu, spełniających warunki wskazane § 1 oraz § 2 niniejszego Regulaminu zostają wybrane dwie osoby, które staną się AMBASADORAMI METAMORFOZ!

 

AMBASADOR METAMORFOZ – deklarują się do przemiany i stosowania wskazówek trenerskich i przestrzegania przygotowanej diety oraz korzystania z usług CSR Scout trzy razy w tygodniu przez okres trwania Programu Metamorfozy.

Ponadto Ambasadorzy Metamorfoz są zobowiązani do relacjonowania swoich postępów treningowych oraz odczuć poprzez przesyłanie informacji na www.facebooku/scoutfitnessclub lub na maila info@scout.pl , które zostaną zamieszczone na stronie www.scout-fitness.pl w zakładce METAMORFOZY. Nie spełnienie powyższych warunków skutkuje wypłaty 600 zł tytułem odszkodowania z niewykonania zadania konkursowego.

 

 1. Uczestnicy wybrani jako Ambasdorzy Metamorfoz zostaną poinformowani o tym fakcie drogą e-mailową bądź telefonicznie do dnia 1 lutego 2016.

 

 1. Zwycięzcy CASTINGU (Ambasadorzy Metamorfozy) przez okres około 3 miesięcy będą przechodzić poszczególne etapy metamorfozy, które będą dokumentowane przez TV ORION oraz na stronie internetowej scout-fitness.pl i Facebook i innych mediów w formie artykułu wraz ze zdjęciami.

 

 1. Zwycięzcy Castingu – AMBASADORZY METAMORFOZ, dążą do osiągnięcia swojego celu do przemiany pod okiem trenerów CSR Scout, jeśli po zakończeniu programu uda się osiągnąć cel , wtedy dodatkowo osoby są nagradzane według 5

 

 

II ETAP – KONKURS METAMORFOZY DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w AKCJI METAMORFOZY zobowiązane są do zakupu karnetu FIT OPEN na okres trzech miesięcy tj kwota 477 zł
 2. Przez okres trwania KONKURSU METAMORFOZY uczestnicy zobowiązani są do korzystania z usług CSR Scout trzy razy w tygodniu
 3. Osoby zgłoszone do konkursu mają możliwość korzystania z usługi trenera personalnego raz w tygodniu oraz porad trenerskich online przez chat na portalu facebooku (grupa: metamorfozy scout)

III ETAP : FINAŁ  – GŁOSOWANIE INTERNETOWE

 1. Z pośród osób, które mają najlepsze efekty przemiany na koniec programu metamorfozy , zostanie wyłonione dziesięć osób, które wezmą udział w głosowaniu internetowym na profilu facebook/scoutfitnessclub
 2. W głosowaniu internetowym wygrywają dwie osoby , trzecią osoba zasługująca na wygraną zostanie wybrana przez załogę CSR Scout
 3. Zwycięzcy Głosowania zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie .
 4. Zwycięzcy Głosowania zobowiązani są do pozostawania w dyspozycji Organizatora do czasu zakończenia Programu.
 5. Najlepsze efekty metamorfozy zostaną zaprezentowane na stronie crss.pl oraz profilach społecznościowych
 6. Podstawą do wykluczenia Uczestnika z Castingu, Zwycięzcy Castingu z II etapu bądź Zwycięzcy Głosowania z III etapu Programu jest naruszenie przez Uczestnika lub Zwycięzcę Castingu postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRODY:

 • 5.
 1. Nagrodami dla Zwycięzców Castingu ( wybrane dwie osób, które będą AMBASADORAMI METAMORFOZ) będzie pakiet treningowy na 3 m-c:

 

–  Karnet GOLD na 3 m-c (Karnet umożliwia korzystanie z Siłowni, Cross Fit, Fight Club, Sauny, Pokoju Relaksu i udział w zajęciach TRX, Fitness, Indoor Cycling, Pole Dance, Gravity Joga, Zdrowy Kręgosłup w godzinach otwarcia bez ograniczeń. W ramach karnetu przysługuje zniżka 50% na Shake treningowy.)

– Opieka trenerska razy w tygodniu

– Analiza składu ciała na początku i na końcu metamorfoz  METABOLIA

– Ustalona dieta na okres metamorfoz METABOLIA

– Udział w wykładach na temat: Porady żywieniowe ( raz na miesiąc)

 

 

 

 1. Nagrodami dla Zwycięzców Głosowania internetowego oraz wybranej osoby przez CSR Scout są:

 

I miejsce :

– Karnet 1 m-c Gold Open ((Karnet umożliwia korzystanie z Siłowni, Cross Fit, Fight Club, Sauny, Pokoju Relaksu i udział w zajęciach TRX, Fitness, Indoor Cycling, Pole Dance, Gravity Joga, Zdrowy Kręgosłup w godzinach otwarcia bez ograniczeń. W ramach karnetu przysługuje zniżka 50% na Shake treningowy.)

– Nowa stylizacja z firmą KASZMIR ( Bon o wartości 300 zł)

– Zabieg na twarz oraz makijaż w INSTYTUT NATURA

– Nową stylizację fryzury od SALONU Martyna Maria MOSIOŁEK

– Zestaw kosmetyków firmy ORIFLAME

– Pakiet posiłków dietetycznych na 7 dni od Catering Ditetetyczny DIETA LIGHT

– Higiena jamy ustnej z Gabinetem stomatologicznym JANIK MED.

– Okulary optyczne lub słoneczne od OPTIMAX

– Sesję zdjęciową VISION MODELS Dagmara Jarosik

 

 

II miejsce:

– Karnet FIT OPEN 1 m-c (Karnet umożliwia korzystanie z Siłowni, Cross Fit, Sauny, Pokoju Relaksu i udział w zajęciach TRX, Fitness, Indoor Cycling, Pole Dance, Gravity Joga, Zdrowy Kręgosłup w godzinach otwarcia bez ograniczeń.)

– Nowa stylizacja z firmą KASZMIR ( Bon o wartości 200 zł)

– Zniżka 50% na Nowa stylizację fryzury w salonie Martyny Marii MOSIOŁEK

– Masaż relaksacyjny w  INSTYTUT NATURA

– Pakiet posiłków dietetycznych na  3 dni od Catering Ditetetyczny DIETA LIGHT

– Badanie wzroku i porady w firmie OPTIMAX oraz zniżka na okulary 30%

– Zestaw kosmetyków firmy ORIFLAME

 

III miejsce:

– Karnet FIT OPEN 1 m-c (Karnet umożliwia korzystanie z Siłowni, Cross Fit, Sauny, Pokoju Relaksu i udział w zajęciach TRX, Fitness, Indoor Cycling, Pole Dance, Gravity Joga, Zdrowy Kręgosłup w godzinach otwarcia bez ograniczeń.)

– Zniżka 50% na Nowa stylizację fryzury u Martyny MOSIOŁEK

– Manicure i Pedicure w  INSTYTUT NATURA

– Pakiet posiłków dietetycznych na 2 dni od Catering Ditetetyczny DIETA LIGHT

– Badanie wzroku i porady w firmie OPTIMAX oraz zniżka na okulary

– Zestaw kosmetyków firmy ORIFLAME

 

 

 

WARTOŚĆ NAGRÓD : 10 000 zł !!!!!!!!!!!

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • 6.
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Uczestnicy Konkursu będą wyrażali zgodę w formie oświadczenia woli, na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami), która będzie zamieszczona w treści e-mail’a rejestrującego zgłoszenie udziału w Konkursie. Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator Konkursu. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie.
 4. Osoby dokonujące zgłoszenia w Konkursie zgodnie z Regulaminem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich danych przez Organizatora we wszystkich mediach, w szczególności w prasie, telewizji, Internecie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 

 

PARTNERZY :

Instytut Natura : http://www.instytutnatura.pl/

Sklep odzieżowy KASZMIR  https://www.facebook.com/kaszmirodziez/?fref=ts

Prywatna Przychodnia Stomatologiczna JANIK MED  http://www.janik-med.pl/

Salon fryzjerski MARTYNA MARIA MOSIOŁEK https://www.facebook.com/pages/Mosio%C5%82ek-Salon-Fryzjerski/298870306914096?fref=ts https://www.facebook.com/profile.php?id=100000716220361&fref=ts

ORIFLAME

CENTRUM OKULISTYCZNE SALON OPTYCZNY OPTIMAX FENING SP.J

https://www.facebook.com/optimaxfenig/?fref=ts

VISION MODELS Dagmara Jarosik https://www.facebook.com/visionmodelsczwa/?fref=ts