SALE FITNESS:  WSZYSTKIE SALE    DUŻA SALA – A    ANTRESOLA SALA B     INDOOR CYCLING    FIHT CLUB      SALA W-F     KORTY SQUASH
sala w-f ( maj)