SALE FITNESS:  WSZYSTKIE SALE    DUŻA SALA – A    ANTRESOLA SALA B     INDOOR CYCLING    FIHT CLUB      SALA W-F       KORTY SQUASH

Grafik 1. Grafik 2.